SPSS UYGULAMALI İSTATİSTİK ve ÖLÇME SUNUMLARI (2016-17 Harran Üniversitesi Öğretim Elemanlarına Verilen Seminerler)

İstatistiğe Giriş:

1-sunum

İki Grup Karşılaştırması İçin Kullanılan Analizler (t-testi, Mann Whitney U Testi):

2-sunum

İkiden Fazla Grup Karşılaştırması (Tek Yönlü ANOVA, Kruskal Wallis, Post Hoc Testleri):

3-sunum

Kovaryans Çözümlemesi, Kovaryans Analizi, ANCOVA:

4-sunum

Faktöriyel ANOVA (İki Yönlü ANOVA):

5-sunum

4. ve 5. SUNUMLARDA KULLANILAN VERİ: ancova-data2

Tekrarlı Ölçümler ANOVA (Repeated Measures ANOVA):

6-sunum

Korelasyon (Pearson Korelasyon, Spearman’s Sıra Korelasyonu, Kendall’s Tau, Çift Serili, Nokta Çift Serili, Kısmi Korelasyon, Yarı Kısmi Korelasyon ):

7-sunum

Regresyon (Basit Doğrusal Regresyon, Çoklu Doğrusal Regresyon,  Regresyon Diagnostics (Tanılayıcıları)):

8-sunum

Regresyon (Regresyona Kategorik Değişken Eklenmesi, Dummy Kodlama-Yapay Kodlama, Hiyerarşik Regresyon, Adımsal (Stepwise) Regresyon, Forced Entry Regresyon):

9-sunum

Kategorik Veri Analizi ():

10-sunum

Çok Değişkenli ANOVA (Multivariate ANOVA (MANOVA)):

11-sunum

Meta-Analiz (Meta-Analysis)

meta-analiz-sunumu

CMA (Comprehensive Meta-Analysis) Programı ile Meta-Analiz Uygulaması (Güncellenecek):

cma-programi-ile-meta-analiz-uygulamasi

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑